Home

Mijn passie is het vormgeven van zakelijke ontmoetingen. Een congres, netwerkbijeenkomsten, brainstorm sessies of festival. Alles mag een tikje anders!  Opgeleid als transformatiecoach, begeleid ik (veranderings-)processen op organisatie niveau, waar het uitgangspunt de mens is.

Als coach, én met de geest van een ondernemer werk ik met inspirerende professionals om projecten in beweging te brengen.  We creëren een team en maken van het proces ook een beleving, gebruikmakend van eigentijdse en vernieuwende marketingtools die bijdragen aan de veranderingsbeleving.

De netwerkorganisatie verandert steeds van samenstelling afhankelijk van de vraag en opdracht. Ikzelf, Peggy, blijf echter de onveranderlijke factor en eindverantwoordelijk.

Met de opdrachtgever ontwerpen we de idealen en werken naar een verfijnd concept toe.

“Het nieuwe samenwerken is het nieuwe samenspel begrijpen… “

 

De Energieke samenleving begint bij de mens.

Failure is not an option! Een productie van co-creërende collega’s die samen het Vitality Team vormen. Tijdens Festival De Energieke Samenleving van VNG en het ministerie van BZK, nemen we de bezoekers mee in de Apollo 13 uitdaging. Je ontkomt er niet aan om naar nieuwe richtingen te kijken en stappen te zetten. Durf te experimenteren! Het levert energie op, nieuwe invalshoeken in uitdagingen die in een organisatie of team leven, je leert elkaars taal spreken en er ontstaat directe betrokkenheid. Iedere samenwerking levert kennis en kruisbestuivingen op.  

 

       failure     bord   FestivalDESlogo 

 

 Uitgangspunten: Kennis en netwerk delen | Nieuwe samenwerkingen vorm geven | Zelf organiserend | Creatief-verbindend | Het verschil maken | Passie voor ontwikkeling| Nieuwerwets | Arbeidsvreugde |Spelen |

TAE Logo TAE Payoff

 

.